Ejendomsdata

Hovedadresse
Valby Langgade 194, 2500 Valby

Ejerlav
Vigerslev, København

Matrikelnummer
2275

Ejendomsnummer
602559

Om ejendommen
Ejendommen er placeret på Nakskovvej 28, Valby Langgade 194-210 og Vigerslevvej 29 i Valby. Bestyrelseslokalet ligger på Vigerslevvej 29A.


Der er p.t. 60 andele.


Bygningerne stod færdig i slutningen af 1922/begyndelsen af 1923. Vi har ikke kunnet finde nogen eksakt dato, men det første regnskab, hvor der fremgår husleje indtægter er fra 1923. Byggesummen blev på kr. 744.888,90, en overskridelse af budgettet med 1.888,90.
kr. 350.000,00 blev financieret via kreditforeninger resten ved statslige og kommunale lån, samt et sælgerpantebrev.

Om foreningen
Foreningens navn er A/B Harrestrupgård. Foreningen blev stiftet den 5. oktober 1921 med støtte fra Københavns Kommune i form af en såkaldt tilskudsdeklaration. I øjeblikket er denne tilskudsdeklaration stadig gældende på ejendommen.

Foreningen havde til formål at erhverve og bebygge en parcel af matrikel nr. 122 og 838 af Vigerslev.

En bestyrelse blev valgt og bemyndiget til at erhverve grunden og gå i gang med projektet.  

Se referat af stiftende Generalforsamling til højre under 'Dokumenter'.